Spoločnosť CPI Finance Slovakia II sa zaoberá vydávaním dlhopisov a cenných papierov.

O SPOLOČNOSTI

CPI Finance Slovakia II, a.s.

Spoločnosť CPI Finance Slovakia II, a.s. je novo založená spoločnosť, ktorá sa zaoberá vydávaním dlhopisov a cenných papierov.

Obchodné údaje

Spoločnosť CPI Finance Slovakia II, a. s. bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Bratislave I, oddiel SA, vložka 6440/B dňa 31. augusta 2016.

CPI Finance Slovakia II, a. s.
Mostová 34
Ružomberok 034 01
IČO: 50 479 431
LEI: 315700K4E3BONQ6CO379
Výpis z obchodného registra

PRE INVESTOROV